Hofstad Lyceum
avatar

Hofstad Lyceum

Tijdens hun middelbare schooltijd zetten onze leerlingen vele grote en kleine stappen op weg naar volwassenheid. Elke leerling op zijn of haar eigen manier. Wij willen al deze jonge en waardevolle mensen inspireren, ondersteunen en helpen waar nodig. Rekening houdend met wie zij zijn. Met oog voor ieders mogelijkheden en ambities. En ja, ook met een groot hart voor elke leerling in deze bepalende fase. Dat is onze taakopvatting. De ervaring leert dat onze persoonlijke gerichtheid bijzondere resultaten oplevert. Deze school blijkt zijn leerlingen te kunnen raken, motiveren en in beweging te brengen. Het maakt ons aantrekkelijk voor leerlingen van nu liefst 53 nationaliteiten. Samen met hen vormen we de wereld van Hofstad Lyceum, een hoogstpersoonlijke wereld.
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Informatie voor ouders en verzorgenden

Hofstad Lyceum is hoogstpersoonlijk. Het drukt uit hoe wij met elkaar omgaan. Het onderstreept onze interesse in en betrokkenheid bij onze leerlingen. Het is onderdeel van onze taakopvatting. En met reden. Wij vinden dat het beste onderwijs niet alleen kennis overdraagt maar leerlingen ook waarden meegeeft. Want waarden geven richting en zin aan hun leven. Waarden helpen hen om in de toekomst de regie te voeren over zichzelf, afwegingen en keuzes te maken, en om zich te verhouden tot anderen. Om de waarden die wij van belang vinden voor onze leerlingen over te dragen en voor te leven, volstaat slechts een hele persoonlijke gerichtheid. Vanuit oprechte interesse en persoonlijke betrokkenheid willen wij onze leerlingen begeleiden om die waarden voor henzelf betekenis te geven.
Realisatie door kloos.dev
image Mobilekit just now

Welcome to Mobilekit

Mobilekit is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.