Tijdpad

Tijdpad

In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaat de overstap naar het vo volgens de BOVO-procedure.

Deze kent 5 periodes:


Periode Activiteit
1.  Start schooljaar tot de kerstvakantie
In deze periode zijn alle voorbereidingen getroffen
2.  Kerstvakantie t/m 12 februari
  • Oriëntatie op het vo aan de hand van het voorlopige basisschooladvies
  • Vanaf 4 januari tot en met 12 februari 2021: online open dagen en informatieavonden.
3.  Periode 1: 12 februari t/m 16 april
  • Op 12 februari 2021 krijgt u de aanmeldformulieren, de basisschooladviezen en de voorkeurslijst.
  • Vanaf 13 februari tot en met 5 maart 2021 kunt u uw kind aanmelden op het vo. De vo-scholen nemen de dossiers zo snel mogelijk in behandeling en plaatsen zoveel mogelijk leerlingen. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn, dan past de school voorrangsregels toe en verloot zij de resterende plekken (per niveau).
  • Op 15 april vindt de centrale loting en matching plaats voor de leerlingen die niet geplaatst konden worden op de school van eerste keuze. Ouders krijgen het bericht met het toelatingsbesluit (met uitloop naar 16 april).
4. Periode 2: 19 april t/m 12 mei
  • Voor de leerlingen die na periode 1 nog geen plek hebben. Let op: deze periode is korter dan de eerste.
  • U kunt uw kind vanaf 19 tot en met 23 april aanmelden. Alle aangemelde leerlingen gaan direct door naar de centrale loting en matching. 
  • Let op: de centrale loting en matching en het bericht naar ouders is na de meivakantie, op 11 mei (met uitloop naar 12 mei).
5. Restperiode: vanaf 18 mei
Na 12 mei hebben bijna alle kinderen een plek op de middelbare school. Het kan echter voorkomen dat een leerling nog een school zoekt of naar een andere school wil (grensverkeer, aangepast eindadvies). Er wordt in deze periode niet meer gewerkt met een voorkeurslijst. Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school van keuze, mits deze nog plek heeft. Aanmeldingen op 18 mei gelden als gelijktijdig binnengekomen, vanaf 19 mei is aanmelden op volgorde van binnenkomst.


Voor meer informatie: zie de website van BOVO Haaglanden.

Realisatie door kloos.dev
image Mobilekit just now

Welcome to Mobilekit

Mobilekit is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.